Nabízíme Vám

psychologické, rodičovské a pedagogicko – psychologické  poradenství

sezení v délce jedné terapeutické hodiny – tj. 45 minut

  • OSOBNOSTNÍ RŮST A ROZVOJ, SEBEPOZNÁNÍ
  • KOUČING A SELF MANAGEMENT
  • VÝCHOVA A RODIČOVSTVÍ
  • POTÍŽE VE ŠKOLE, KOLEKTIVU A V RODINĚ

individuální psychoterapie

sezení v délce jedné terapeutické hodiny – tj. 45 minut

  • SUBJEKTIVNĚ POCIŤOVANÉ POTÍŽE – V OBLASTI EMOCÍ, MYŠLENÍ, VZTAHŮ, NALADĚNÍ, CHOVÁNÍ, PROŽÍVÁNÍ, AKTIVITY, ŽIVOTNÍHO SMYSLU, SPÁNKU, SEXU, PRÁCE, KVALITY ŽIVOTA…

… nevypisujeme na tomto místě všechny indikace k psychoterapii, protože bychom zcela jistě na něco zapomněli…ono totiž v psychoterapii není ani tak důležité „s čím“, ale že „ano“…takže u nás není třeba splňovat žádnou předem danou „diagnostickou kategorii“…

rodinná a párová psychoterapie

sezení v délce prodloužené terapeutické hodiny – tj.60minut

  • POTÍŽE V PARTNERSKÉM A RODINNÉM SOUŽITÍ, PROBLÉMY S EFEKTIVNÍ KOMUNIKACÍ, RODINA NEBO PARTNERSTVÍ ZASAŽENÉ  DROGOVÝM PROBLÉM NEBO JINOU TĚŽKOU UDÁLOSTÍ (ÚMRTÍ, ROZVOD, ONEMOCNĚNÍ…), SEXUÁLNÍ POTÍŽE, PARTNERSTVÍ NEBO RODINA V KRIZI…

katatymně imaginativní psychoterapie

sezení zahrnuje úvodní rozhovor, krátkou relaxaci, imaginaci a její následné zpracovánítj. 60minut

Specifická metoda individuální, párové i rodinné psychoterapie, která přímo oslovuje naše nevědomí a pomáhá v efektivní léčbě všech psychických i psychosomatických potíží.

relaxace

komplexní relaxace v délce jedné terapeutické hodiny – tj. 45 minut

ambulantní léčba závislostí

komplexní 11- ti týdenní ambulantní program

Terapeutický individuální program zaměřený na zvládnutí abstinence od návykových látek a závislého vzorce chování a prožívání.  Závislosti na alkoholu, drogách, lécích, jídle, virtuální realitě, vztazích, práci…

  • první 3 týdny – 6 sezení
  • dalších 8 týdnů – 8 sezení