O nás

PhDr. Olga Jablečníková (nar. 1981)

Životopisné informace:

 • Rigorózní zkouška z psychologie na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Magisterské studium psychologie a speciální pedagogiky na Katedře psychologie a Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik: Dynamický výcvik v komunitně‑skupinové psychoterapii (model SUR)
 • Výcvik v krizové intervenci
 • Výcvik v motivačním rozhovoru
 • Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů
 • Řada dílčích tematických kurzů a seminářů (teorie psychoanalýzy, terapie dospělým obětem sexuálního zneužívání v dětství, terapie poruch příjmu potravy, práce s problémovou adolescentní skupinou, práce se stresem, dramaterapie, kombinované závislosti, HIV/AIDS problematika, lege artis postupy v psychoterapii a další)
 • Řada odborných stáží (především na pracovištích zabývající se problémovou mládeží a závislostí)
 • V současnosti interní doktorské studium na Katedře Psychologie (PF, UK)
 • Praxi mám na pozicích – psychoterapeutky, psycholožky, poradenské a kontaktní pracovnice, terénní pracovnice, respitní pracovnice, lektorky. Největší praxi jsem získala v oblasti závislostí, dále působím jako psychoterapeutka na soukromé klinice Medicover.

Jsem vdaná, mám syna. Ráda plavu, čtu a zajímám se o film.Ve své disertaci se zabývám teorií psychoterapie, zvláště mě baví teorie fikčních světů a její psychoterapeutické aplikace.

Ψ

PhDr. Míla Sadílková (nar. 1965)


Životopisné informace:

 • Rigorózní zkouška z klinické psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Magisterské studium jednooborové psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Magisterské studium francouzštiny a českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik: Dynamický výcvik v komunitně‑skupinové psychoterapii (model SUR)
 • Výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii (skupinová, individuální a rodinná psychoterapie)
 • Výcvik v relaxačních technikách
 • Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů
 • Škola reflexní terapie
 • Řada dílčích tématických kurzů a seminářů (jungiánský výklad snů, logoterapie, biodynamické masáže, neurolingvistické programování, lege artis postupy v psychoterapeutické praxi, kooperativní výchova, imaginativní metody v psychoterapii a další)
 • Odborné stáže na odděleních psychiatrických léčeben pro děti i dospělé
 • Praxe na pozicích – psychoterapeut, psycholog, manažer, sociální pracovník
 • Pracuji pod odbornou supervizí PhDr. Gabriely Langošové

Jsem vdaná, mám děti i vnoučata. Ráda cestuji, cvičím, plavu, jezdím na kole, na běžkách a na motorce. Zajímám se o mezinárodní gastronomii a vodní motorismus. Obojí též s úspěchem praktikuji.